लातूर शहर महानगरपालिका संकेतस्‍थळावर आपले स्वागत आहे.

Welcome to Latur Municipal Corporation Enterprise Information Portal. In our endeavor to offer quality Citizen Services, we are now happy to bring the Corporation at your finger tips through this portal

Hon.Mayor/Hon.Dy.Mayor/Hon.Commissioner

 • महापौर

  महापौर आपले शहर हरित शहर व स्‍वच्‍छ शहर बनवा, प्रती घर किमान एक झाडाची लागवाड करावी...

  जास्त>>
 • उपमहापौर

  उपमहापौर जलपुर्नरभरणाद्वारे दुष्‍काळमुक्‍त लातूर साकार करु या..

  जास्त>>
 • स्‍थायी

  स्‍थायी समितीसभापती स्‍थायी समिती

  जास्त>>
 • आयुक्‍त

  आयुक्‍तआपले कराचा भरणा वेळेवर करावा, पाणी वाचवा

  जास्त>>